ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ

1. Σκοπός
Σκοπός των Όρων Αγορών, είναι να ενημερώσουν τους υποψηφίους αγοραστές για τις συνθήκες πώλησης και αποστολής κάτω από τις οποίες το fotografizontas.gr λειτουργεί και για να καθορίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων στην πώληση των προϊόντων. Όλες οι πωλήσεις του fotografizontas.gr, προϋποθέτουν την τήρηση των Όρων Αγορών.

Το fotografizontas.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους Αγορών, οποιαδήποτε στιγμή κριθεί αναγκαίο.

2. Παραγγελίες, Επιλογή Προϊόντων & Υπηρεσιών.
Ο πελάτης κάνοντας οποιαδήποτε παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας www.fotografizontas.gr, αποδέχεται συγχρόνως τους Όρους Αγορών, τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας χωρίς καμία άρνηση. Οι παραγγελίες γίνονται αποκλειστικά από τον διαδικτυακό τόπο www.fotografizontas.gr και επιβεβαιώνονται με mail ή τηλεφωνικά από το www.fotografizontas.gr.

Η παραγγελία θεωρείται ενεργή μόνο στην περίπτωση που το www.fotografizontas.gr έχει αποστείλει email επιβεβαίωσης στον πελάτη ή έχει επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικώς και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής.


Θεωρείται δεδομένο πως ο πελάτης έχει γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία αντίρρηση τους Όρους Αγορών, την τιμή και την ποσότητα των προϊόντων που παρήγγειλε. Ο πελάτης, έχοντας λάβει υπ´ όψιν το είδος και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος που έχει προηγουμένως παραγγείλει σύμφωνα με την επιθυμία του, αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της επιλογής του προϊόντος. Λόγω του ότι μόνο ο πελάτης γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους παρήγγειλε το προϊόν, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την συμβατότητα και την εναρμόνιση συναρτήσει της χρηστικότητας του. Ο πελάτης υποχρεούται
στην περίπτωση που δεν νοιώθει απόλυτα ενήμερος για κάποιο προϊόν, να ζητήσει περαιτέρω εξηγήσεις, επικοινωνώντας με mail ή τηλεφωνικά.


3. Πληρωμή παραγγελιών.

Η εξόφληση των εκάστοτε παραγγελιών, ολοκληρώνεται την ίδια στιγμή από τον πελάτη. Σε καμία περίπτωση η εξόφληση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί επί πιστώσει ή με δόσεις. Το νόμισμα στο οποίο εκτελούνται οι συναλλαγές είναι το Ευρώ (€). Δεχόμαστε τους εξής τρόπους εξόφλησης:


α) Πληρωμή μέσω paypal.

Για την εξόφληση των παραγγελιών του ο πελάτης μπορεί να πληρώσει με Paypal. Η παραγγελία θεωρείται ενεργή, εφόσον η Paypal εγκρίνει την συναλλαγή. Σε αντίθετη περίπτωση η παραγγελία ακυρώνεται.

β) Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η εξόφληση των εκάστοτε παραγγελιών, ολοκληρώνεται με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο πελάτης στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφει το ονοματεπώνυμό του. Η παραγγελία εκτελείται από την στιγμή επιβεβαίωσης της κατάθεσής του από την τράπεζα (συνήθως 1 εργάσιμη μέρα).

Το www.fotografizontas.gr, έχει το δικαίωμα να αποβάλλει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία, στην περίπτωση αδυναμίας πληρωμής ή προβλήματος κατά την πληρωμή από τον πελάτη.


4. Αποστολή παραγγελιών.
Κάθε παραγγελία επεξεργάζεται από το www.fotografizontas.gr κατά μέσο όρο σε 48 εργάσιμες ώρες για τις φωτογραφικές εκτυπώσεις και σε 72 εργάσιμες ώρες για τους καμβάδες. Τα προϊόντα αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει επιλέξει ο πελάτης (η διεύθυνση αποστολής περιγράφεται επίσης στο mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας). Οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος, λόγω λανθασμένης διεύθυνσης επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Την αποστολή των παραγγελιών, την αναλαμβάνει εταιρία courier με χρόνους αποστολής 1 με 4 εργάσιμες ημέρες. Η παραγγελία αποστέλλεται από την εταιρία courier στον χώρο που επιθυμεί ο πελάτης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος για να παραλάβει την παραγγελία, ο πελάτης ενημερώνεται μέσω σημειώματος για να παραλάβει την παραγγελία από το κοντινότερο γραφείο εξυπηρέτησης της εταιρίας courier εντός 2 εβδομάδων.

Ο χρόνος επεξεργασίας και αποστολής που περιγράφονται, αντιστοιχούν στον μέσο προβλεπόμενο χρόνο που έχει παρατηρηθεί. Πιθανή απόκλιση από το περιγραφόμενο χρονοδιάγραμμα σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης ή αποζημίωσης από τον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος επεξεργασίας και αποστολής δεν ξεπερνά τις 30 ημέρες από την επομένη της
παραγγελίας ή της πληρωμής από τον πελάτη.

Μετά το πέρας των 30 ημερών, ο πελάτης έχει την δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία. Το ποσό της πληρωμής επιστρέφεται άμεσα στον πελάτη χωρίς καμία άλλη αποζημίωση.


5. Παραλαβή παραγγελιών.
Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει, παρουσία του υπαλλήλου της εταιρίας courier, την κατάσταση του πακέτου με την παραγγελία του. Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την κατάσταση του πακέτου με την παραγγελία του, οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή του πακέτου την ιδία στιγμή και συγχρόνως να αποστείλει μέσα σε διάστημα 2 ημερών, ενημερωτικό mail. Σε περίπτωση που η παραγγελία δεν παραληφθεί στον προβλεπόμενο χρόνο, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει με mail ή τηλεφωνικά ώστε το www.fotografizontas.gr να αναζητήσει το πακέτο παραγγελίας μέσω της εταιρίας courier.

Η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 21 ημέρες. Εάν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα το πακέτο βρεθεί, θα αποσταλεί άμεσα στον πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση και μετά το πέρας των 21 ημερών, το www.fotografizontas.gr θα ετοιμάσει ένα νέο πακέτο και το αποστείλει άμεσα με δικά του έξοδα στον παραλήπτη.


6. Όροι ανάκλησης/επιστροφής παραγγελιών.
Λόγω του ότι οι παρεχόμενες από το www.fotografizontas.gr υπηρεσίες, ενεργοποιούνται από την επιθυμία του πελάτη να παραγγείλει κάποιο προϊόν, δεν είναι υποχρεωτική ούτε επιβάλλεται στον πελάτη από κανέναν παρά μόνο από δική του εντολή, δεν μπορεί να επιστραφεί καμία παραγγελία. Η επιλογή είναι αποκλειστικά του πελάτη και ο ίδιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραγγελίας. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό και αρμόδια Δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.


7. Επιστροφή παραγγελίας λόγω λάθους.
Το www.fotografizontas.gr αποδέχεται την επιστροφή μιας παραγγελίας μόνο στις εξής περιπτώσεις:


α) Όταν το προϊόν δεν είναι αυτό που ο πελάτης παρήγγειλε στην ιστοσελίδα του
www.fotografizontas.gr. Το mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας παρέχει όλες τις πληροφορίες για το προϊόν, οπότε μπορεί να εξακριβωθεί η περίπτωση λάθους προϊόντος.

β) Όταν η εκτύπωση είναι προβληματική λόγω λάθους από το www.fotografizontas.gr.

Σε αυτές τις 2 ιδιαίτερες περιπτώσεις και μόνο σε αυτές, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει το www.fotografizontas.gr με mail ή τηλεφωνικά, μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος. Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί κάτι από
τα παραπάνω ή ξεπεραστούν οι ανωτέρω χρονικοί περίοδοι, το δικαίωμα του πελάτη για επιστροφή παραγγελίας λόγω λάθους, παύει να υφίσταται.

Πέρα από όλα τα παραπάνω καμία άλλη επιστροφή δεν γίνεται δεκτή για λόγους όπως:
α) Υποκειμενικές κρίσεις (π.χ. διαφορετική αντίληψη χρωμάτων φωτογραφίας).
β) Μη επαρκές, ελαττωματικό αρχείο (αρχείο με πολύ χαμηλή ανάλυση, αρχείο μη ικανό να καλύψει όλη την εκτυπώσιμη επιφάνεια του προϊόντος)
γ) Λάθη κατά την λήψη της φωτογραφίας (φλουτάρισμα φωτογραφίας, έλλειψη επαρκούς ποιότητας ή ανάλυσης, τεχνικά ή άλλα προβλήματα φωτογραφικής μηχανής και άλλα).


8. Ευθύνες
Το www.fotografizontas.gr καλεί όλους τους πελάτες του να διαβάσουν προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Αγορών. Το www.fotografizontas.gr επισημαίνει πως ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφικών αρχείων που πιθανόν να παραγγείλει προς εκτύπωση, και είναι αποκλειστικά υπεύθυνους για την συμμόρφωση με κοινοτικούς, εθνικούς ή διεθνείς κανόνες και νόμους.

Σε κάθε περίπτωση το www.fotografizontas.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση της εκάστοτε παραγγελίας σε περίπτωση που θεωρήσει πως η εκτέλεση της θα παραβιάσει κάποιον νόμο ή κανόνα.

Ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει το www.fotografizontas.gr για οποιαδήποτε παράπονα ή απαιτήσεις αποφέρουν οι παραγγελίες του.

 

9. Συλλογή Δεδομένων κατά την παραγγελία
Το www.fotografizontas.gr συλλέγει κατά την ολοκλήρωση της εκάστοτε παραγγελίας τα εξής στοιχεία από τον πελάτη:

α) Ονοματεπώνυμο

β) Τηλέφωνο Επικοινωνίας

γ) Διεύθυνση

δ) Περιοχή

ε) Ταχυδρομικός Κώδικας

Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για την εκτέλεση και την παράδοση της παραγγελίας και η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση τους γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει πληρωμή μέσω Paypal και χρησιμοποιήσει την χρεωστική, πιστωτική ή prepaid κάρτα του για την εξόφληση του ποσού αυτά τα στοιχεία επεξεργάζονται αποκλειστικά από την Paypal και δεν μας γνωστοποιούνται. Υπεύθυνη για αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι η Paypal.


10. Εξυπηρέτηση πελατών & παρακολούθηση παραγγελιών.
Πριν, κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της παραγγελίας ο πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με το www.fotografizontas.gr για οτιδήποτε τον απασχολεί σε σχέση με τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην περίπτωση που έχετε κάποιο αίτημα ή θέλετε απλά να ρωτήσετε κάτι σχετικό με τους παρόντες Όρους Χρήσης επικοινωνήστε μαζί μας με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

1) Φόρμα Επικοινωνίας: https://fotografizontas.gr/contact-us

2) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@fotografizontas.gr

3) Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22940 49015

www.fotografizontas.gr

Λ.Βραυρώνος 186 – 6η στάση Αρτέμιδα – 19016

Υπεύθυνος: Γιώργος Τριανταφύλλου

Scroll to Top